Kalite Politikası

Otelpuan; hizmet standartlarımızı sürekli yükselterek hizmet vermeyi, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı, her çalışanın mümkün olan en güvenli koşulda çalıştığından emin olmayı, kendine amaç edinmiştir. Bu amacın bilincinde olarak;
  • Firmamızın tüm çalışanların katılımı ile gelişen ve değişen müşteri isteklerini, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, en ekonomik şekilde ve istenilen teslim süresi içinde hizmet sunarak müşterilerimizi memnun etmek,
  • Yasalara, mevzuatlara tavizsiz uymak,
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme sağlamak,
  • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
  • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
  • Kaliteli hizmeti her zaman, zamanında ve rekabet edilebilir fiyata üretmek, en üst seviyedeki yöneticisinden, en alt seviyedeki çalışanına kadar tüm personelin ortak çaba ve gayreti ile oluşturmak,
  • Kaliteli, verimli ve ekonomik hizmeti sunacak teknoloji ve sistemleri sürekli olarak takip etmek ve güncelleştirmek,
  • İşletmesinin, tüm kademelerinde çalışan personelinin niteliğine, sürekli eğitimine ve motivasyonuna önem vermek,
  • Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak ve şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan Kalite & Çevre yönetim sistemimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.